اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۱۵ : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم.

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی  اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم… تعداد صفحات شانزده صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۳۰۰۰ تومان

 

 

فهرست مطالب

چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم را درمان نمایم.

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

گام ۱٫ عنوان پژوهش: چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن موسی را درمان نمایم؟

گام ۲٫ توصیف وضعیت موجود:

گام ۳: روش گردآوری اطلاعات ( شواهد شماره ۱).

گام ۴ : تجزیه و تفسیر داده‌ها:

گام ۵: انتخاب راه جدید.

تعریف و تبیین کلید واژه ها:

اضطراب :

گام ۶ : اجرای راه جدید: برای تغییر رفتار او اقدمات زیر را بعمل آوردم.

جلسه مشاوره با خانواده:

گام ۷: گردآوری اطلاعات (شواهد شماره ۲)

نتیجه گیری:

گام ۸: ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن:

محدودیت‌ها

پیشگیری

پیشنهادات

منابع:

 

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.