اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۱۹ : اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه به او ست را برطرف سازم

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه به او ست را برطرف سازم

اقدام پژوهی دبیر و آموزگار استثنایی

معرفی :

چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه به او ست را برطرف سازم؟

تعداد صفحات هجده  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۵۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات(شواهد۱)

الف)مشاهدهرفتارها وبررسی عملکرددانش آموزدرمدت معین:

ب)مطالعه پرونده تحصیلی دانش آموز:

ج)پرس وجو از همکاران:

تجزیه وتحلیل وتغییرداده ها

بررسی راه حل های موجود وانتخاب راه حل جدید

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گردآوری شواهد(۲)

ارزیابی تاثیراقدام جدیدواعتبارآن

تجدید نظر و ارائه نتایج

اختلال بیش فعالی کودکان

علل ایجاد اختلال بیش فعالی – کم توجهی

صدمات و اختلال مغزی و تفاوت های ساختاری

به هم خوردن توازن شیمیایی – عصبی

پیشنهادات

روش های درمان ADHD

روان درمانی

درمان تکنولوژیک( نوروفیدبک)

نکات مورد توجه برای والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه –بیش فعالی (ADHD)

چند پیشنهاد براى معلمان و مدرسه

منابع

5,000 تومان – دانلود

اقدام پژوهی دبیر وآاموزگار استثنایی
اقدام پژوهی آموزش و پرورش
اقدام پژوهی بیش فعالی
اقدام پژوهی دبیر و آموزگار استثنایی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.