اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۲۱ : اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم نهادینه سازم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در دانش آموزان

معرفی :

چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا نهادینه سازم؟

تعداد صفحات بیست و چهار  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۴۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه

بیان مساله :

معنای اصطلاحی حجاب:

مفهوم عفاف:

توصیف وضعیت موجود:

پیشینه تحقیق

الف – مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه حجاب دانش آموزان مدارس:

نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد که :

تعاریف عملیاتی

اهمیت و ضرورت پژوهش

گرد شواهدیک :

راه حل های پیشنهادی :

نقش آموزش و پرورش در تقویت ارزشهای اخلاقی ، وجدان و تعهد اجتماعی دانش آموزان :

آموزش مسئولیت پذیری :

اجرای راه حل :

گرد آوری شواهد۲:

نتیجه گیری:

موانع و مشکلات پژوهش

راهکارهای و پیشنهادها

منابع و ماخذ

4,000 تومان – دانلود

چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در دانش آموزان , چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در دانش آموزان
اقدام پژوهی فرهنگ حجاب و عفاف , اقدام پژوهی کوله پشتی

اقدام پژوهی مدیر و معاون


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.