شماره ۱۳۹ :اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان  پایه سوم  بهبود بخشم ؟  .. تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۴۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسـئله

تعریف واژگان کلیدی

تمرکز حواس

دانش آموز

ارائـه اطـلاعات (شـواهد ۱ )

شاخص های کیفی وضع موجود

شـاخص هـای کـمی وضـع موجـود

راه حـل هـای پیشـنهادی

اجـرای راه حـل هـا

ارائه اطلاعات(شواهد ۲ )

منشاء حواس پرتی

۱-آمادگی برای مطالعه:

۲-داشتن علاقه به مطالعه:

۳- تعیین زمان و مکان مطالعه:

۴- یادبگیر که بگویی «نه»:

۵- ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت:

۶- طرح سئوال:

۷- آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری:

تند خوانی :

عبارت خوانی :

خواندن اجمالی:

خواندن تجسسی:

۸- جدیت در مطالعه

۹- استفاده از راهنما:

۱۰- خط کشیدن زیر مطالب مهم:

۱۱- یاداشت برداری هنگام مطالعه:

پیشنهادا ت:

منابع و ماخذ

.

.

40,000 ریال – دانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE