اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۷۵ :اقدام پژوهی تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور کوروش.

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

اقدام پژوهی تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور کوروش

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم هویت ملی-اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی تقویت کنم؟ –  تعداد صفحات بیست و شش صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت   ۵۰۰۰تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست

چکیده

کلید واژگان :

مقدمـه

توصیف وضع موجود(   بیان مسئله  )

خلاصه آنچه گفته شد به این شرح می باشد:

جمع آوری اطلاعات(۱) (شواهد)

تجزیه وتحلیل اطلاعات

خلاصه یافته های اولیه

تعریف هویت ملی -مذهبی

بعد تاریخی هویت ملی

دانش آموزان

قرآن کریم

منشور حقوق بشر کورش

ساخت منشور

ترجمه بخشی از منشور حقوق بشر کورش

اصول ومبانی درس مطالعات اجتماعی

انواع شیوه های تاریخ نگاری

روش روایی (نقلی)

روش ترکیبی

روش تحلیلی

(آزند،۱۳۸۱وسجادی،۱۳۸۰وروزنتال،۱۳۷۵وزرین کوب ،۱۳۷۵با تلخیص)

معیارهای ارزشیابی

را ه های پیشنهادی

چگونگی اجرای راه جدید

*جمع آوری اطلاعات(۲) (شواهد)

تجدید نظر در روش های انجام گرفته واعتبار بخشی آن

سوالات سبک قدیم:

سوالات سبک جدید:

ارزیابی نتایج

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابـع و ماخذ

.

.

5,000 تومان – دانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.