اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۰۵ :اقدام پژوهی چگونه توانستم انجمن اولیاء و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیاء را درباره انجمن بالا ببرم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

اقدام پژوهی چگونه توانستم انجمن اولیاء و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیاء را درباره انجمن بالا ببرم

معرفی :

اقدام پزوهی چگونه توانستم انجمن اولیاء و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیاء را درباره انجمن بالا ببرم ؟  – مناسب برای همه مقاطع –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود

گرد آوری شواهد یک

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

۱-        مصاحبه:

۲-        برگزاری جلسه همکاران

۳-        پرسش نامه

۴-        مطالعه

۵-        مشاهده

تجزیه و تحلیل داده ها

موانع و کاستی ها:

یافته های تحقیق

راه حل های  پیشنهادی :

راه حل های پیشنهادی درباره همکاران در آموزشگاه

راه حل های انتخابی و قابل اجرا

اجرای راه حل های انتخابی و دلایل انتخاب این روش ها

گرد آوری شواهد دو

عادلانه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)

باز ساخت یا بهسازی عمل

فعالیت موثر مدارس برای مشارکت پذیری والدین:

توصیه ها

انجمن اولیا و مربیان در جذب اولیا نکات زیر را توصیه مینماید:

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

.

.

3,000 تومان – دانلود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.