اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۴۷ :چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  سی و دو صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

کلید واژه :

مقدمه

اهداف تحقیق

توصیف وضعیت موجود:

تعاریف :

آموزش برای یادگیری اکتشافی :

هدف ها و ویژگی های روش آموزش برای یادگیری اکتشافی

آموزش به کمک یادگیری مشارکتی :

یادگیری مبتنی بر مسأله چیست ؟

چه راهبردهایی باید برای حل مسئله تدریس شود :

پیشینه نظری

پیشینه عملی

شواهد ۱

نظر سنجی از اولیا

مصاحبه با دانش آموزان

مشاهده ی رفتار دانش آموزان

بررسی نمودار درسی دانش آموزان : ( معدل هر درس )

بررسی روش‌های تدریس وفعالیت‌های یاددهی–یادگیری:

تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر آن ها

۱-    دید ونگرش منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی

۲-  عدم توجه به تفاوت های فردی

۳-عدم اعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش آموزان خصوصا هنگام امتحان

۴-    عدم مشارکت و فعال بودن دانش آموزان در فرایند تدریس

۵- عدم استفاده وتوجه به کاربردهای ریاضی درکتاب های درسی وتدریس

۶- عدم توجه به پیش نیازهای دروس جدید :

۷- بالا بودن حجم کتاب درسی :

۸-    عدم انجام ارزشیابی های صحیح :

راهکارهای پیشنهادی :

۱-    در زنگ ریاضی کلاسی شاد وبا نشاط داشته باشیم.

۲-    به پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان توجه کنیم.

۳- در کلاس محیطی حمایت کننده به وجود بیاوریم تا اعتماد به نفس دانش آموزان افزایش یابد.

۴- یادگیری به بهترین نحو

۵-در حل مساله ها به دانش آموزان یاد بدهیم که باید قدم به قدم پیش بروند.

۶- در نظر گرفتن سیر تفکر دانش آموزان

انتخاب راه حل ها :

اعتبار بخشی به راه حل ها :

اجرای راه حل ها :

گردآوری اطلاعات ( شواهد۲ ) :

نتیجه گیری :

پیشنهادات :

منابع :


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.