شماره ۲۴۷ :چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی

چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  سی و دو صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

کلید واژه :

مقدمه

اهداف تحقیق

توصیف وضعیت موجود:

تعاریف :

آموزش برای یادگیری اکتشافی :

هدف ها و ویژگی های روش آموزش برای یادگیری اکتشافی

آموزش به کمک یادگیری مشارکتی :

یادگیری مبتنی بر مسأله چیست ؟

چه راهبردهایی باید برای حل مسئله تدریس شود :

پیشینه نظری

پیشینه عملی

شواهد ۱

نظر سنجی از اولیا

مصاحبه با دانش آموزان

مشاهده ی رفتار دانش آموزان

بررسی نمودار درسی دانش آموزان : ( معدل هر درس )

بررسی روش‌های تدریس وفعالیت‌های یاددهی–یادگیری:

تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر آن ها

۱-    دید ونگرش منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی

۲-  عدم توجه به تفاوت های فردی

۳-عدم اعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش آموزان خصوصا هنگام امتحان

۴-    عدم مشارکت و فعال بودن دانش آموزان در فرایند تدریس

۵- عدم استفاده وتوجه به کاربردهای ریاضی درکتاب های درسی وتدریس

۶- عدم توجه به پیش نیازهای دروس جدید :

۷- بالا بودن حجم کتاب درسی :

۸-    عدم انجام ارزشیابی های صحیح :

راهکارهای پیشنهادی :

۱-    در زنگ ریاضی کلاسی شاد وبا نشاط داشته باشیم.

۲-    به پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان توجه کنیم.

۳- در کلاس محیطی حمایت کننده به وجود بیاوریم تا اعتماد به نفس دانش آموزان افزایش یابد.

۴- یادگیری به بهترین نحو

۵-در حل مساله ها به دانش آموزان یاد بدهیم که باید قدم به قدم پیش بروند.

۶- در نظر گرفتن سیر تفکر دانش آموزان

انتخاب راه حل ها :

اعتبار بخشی به راه حل ها :

اجرای راه حل ها :

گردآوری اطلاعات ( شواهد۲ ) :

نتیجه گیری :

پیشنهادات :

منابع :


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE