اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۶۱ : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس هنر علاقه مند کنم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس هنر علاقه مند کنم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان  را به درس هنر علاقه مند کنم ؟.بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و نه صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

توصیف وضعیت موجود

دانش آموازنی سرزده از جمله:

تعریف و تبیین واژه های کلیدی

تعریف هنر از دیدگاه‌های مختلف

گرد آوری شواهد یک

الف) مشاهده:

ب) پرسشنامه:

ج) مصاحبه:

دبیر زبان:

دبیر ورزش :

دبیر ریاضی:

د) روش اسنادی:

پیشینه تحقیق

یافته های علمی

تعریف خلاقیت :

ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق :

نقش دبیر در پرورش خلاقیت:

تکنیک خلاقیت

تکنیک اسکمپر SCAMPER :

تجزیه و تحلیل

ارائه راه حل موقت

اجرای طرح جدید ونظارت بر آن

گردآوری شواهد دو

3,000 تومان – دانلود

ارزیابی نتایج

موانع و محدودیت ها

مشکلات و راهکارهای درس هنر در مقطع متوسطه اول:

پیشنهادات

منابع و ماخذ

ضمائم


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.