اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۷۶ :اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم . – بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات و شواهد ۱ :

الف) مشاهده:

اولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

د – مطالعات در زمینه علل ضعف ریاضی

الف) عوامل ضعف آموزش درس ریاضی که مربوط به محتوای کتاب‌های درسی ابتدایی می‌باشد.

۱ـ محدودیت زمان:

۲ـ محدودکردن معلم در انتخاب محتوا و فعالیت مناسب

۳ـ عدم هماهنگی در ارائه مطالب محتوای درس:

۴ـ  محتوای کتب درسی

ب) عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به خود دانش‌آموز

ج) عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به روش‌های آموزش:

د) علل ضعف آموزش ریاضی که مربوط به معلمان است:

هـ) چند عامل دیگر از عوامل ضعف آموزش ریاضی

۱ـ نقش فضا و مکان:

۲ـ نقش خانواده:

۳ـ کلاس‌های خصوصی:

۴ـ در اختیارنبودن یافته‌های علمی ریاضی:

۵ـ کمبود تکنولوژی:

۶ـ عدم توجه به طرحواره‌ در تدریس و طراحی یک مفهوم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

راه حل های پیشنهادی

۱٫   پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری

۳٫   ایجاد شادی و نشاط در زنگ های دروس ریاضی

۳- ایجاد انگیزه در دانش آموزان

۴ – مشارکت دانش آموز مهم ترین روش ایجاد انگیزه

۶- برگزاری کلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر

۷ – روشن کردن هدف مبحث ریاضی قبل از تدریس

انتخاب راه حل‌ها

چگونگی اجرای راه های جدید :

گرد آوری شواهد دو

۱ – نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای :

۲ – نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی جبر و هدسه تحلیلی

۳ – حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حل

ارزشیابی واعتباربخشی

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.