اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۹۹ : اقدام پژوهی چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی
5 (100%) 2 votes
۵ (۱۰۰%) ۲ votes

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشم – به صورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات سی و چهار صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

نکات کلیدی :

مقدمه

توصیف وضعیت موجود

گردآوری شواهد ۱

مبانی نظری

مبانی عملی

شرایط و علل وجود کلاس های چند پایه در روستا ها :

چگونگی اداره کلاس و تدریس برای پایه های مختلف در یک زنگ

آموزش چند پایه فرصت یادگیری برای همه

مدیریت در کلاس های درس چند پایه :

رهنمودهایی جهت مدیریت موثر در کلاس های چند پایه :

مشکلات آموزشی در کلاس های چند پایه و راه حل های آنان

تجزیه و تحلیل و تفسیر پیشینه

چگونگی نظارت بر راه حل ها

گردآوری شواهد ۲

اعتبار بخشی و ارزشیابی اقدامات انجام شده

ارائه راه حل های جدید برای حل مسئله

نتیجه

مشکلات خاص اموزشی :

پیشنهادات

منابع و مآخذمورد استفاده


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات بسته شده اند.