اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۱۹ : چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه به او ست را برطرف سازم

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه به او ست را برطرف سازم

معرفی :

اقدام پژوهی

چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه به او ست را برطرف سازم؟

تعداد صفحات هجده  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۵۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات(شواهد۱)

الف)مشاهدهرفتارها وبررسی عملکرددانش آموزدرمدت معین:

ب)مطالعه پرونده تحصیلی دانش آموز:

ج)پرس وجو از همکاران:

تجزیه وتحلیل وتغییرداده ها

بررسی راه حل های موجود وانتخاب راه حل جدید

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گردآوری شواهد(۲)

ارزیابی تاثیراقدام جدیدواعتبارآن

تجدید نظر و ارائه نتایج

اختلال بیش فعالی کودکان

علل ایجاد اختلال بیش فعالی – کم توجهی

صدمات و اختلال مغزی و تفاوت های ساختاری

به هم خوردن توازن شیمیایی – عصبی

پیشنهادات

روش های درمان ADHD

روان درمانی

درمان تکنولوژیک( نوروفیدبک)

نکات مورد توجه برای والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه –بیش فعالی (ADHD)

چند پیشنهاد براى معلمان و مدرسه

منابع

اقدام پژوهی آموزش و پرورش
اقدام پژوهی بیش فعالی
اقدام پژوهی آموزگار و دبیر استثنایی
۵,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.