اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۲۳ : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند کنم

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم ؟ .. تعداد صفحات بیست وشش صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۵۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

مقدمه

بیان مسأله

توصیف وضع موجود یا (شواهد۱)

الف ـ شاخص‌های کیفی وضع موجود

شاخص‌های کمی وضع موجود

جدول شماره ۱ ـ جدول توزیع فراوانی درصد تعداد علاقمندان به استفاده از تغذیه‌ی سالم نسبت به کل دانش‌آموزان کلاس (اوایل سال)

گردآوری اطلاعات (راه‌حل‌ها)

۱ ـ مشاهده:

۲ ـ مصاحبه‌:

پرسشنامه:

پیشنهادات افراد پاسخ دهنده

الف‌ ـ همکاران

ب ـ دانش آموزان

اصول تغذیه‌

تعاریف

تنظیم برنامه ها ی غذایی:

جدول راهنمای انتخاب مواد غذایی روزانه از گروههای غذایی

انتخاب راه حل موقتی

اعتبار بخشی به راه حل ها

شیوه های اجرا

توصیف وضع مطلوب یا (شواهد ۲)

الف) شاخص های کیفی در موفقیت طرح

ب _ شاخص های کمی در موفقیت طرح

جدول شماره ی ۲_ جدول توزیع فراوانی درصد تعداد علاقمندان به استفاده از تغذیه‌ی سالم نسبت به کل دانش آموزان ( کلاس پایان سال )

ارزیابی از راه حل های اجرا شده

نتیجه گیری

پیشنهادات:

 

منابع و مآخذ

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی مربی بهداشت
اقدام پژوهی رایگان
اقدام پژوهی تغذیه سالم
۵,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.