اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۲۶ :چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟  .. تعداد صفحات بیست و هفت  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۴۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضع موجود

گرد آوری شواهد یک

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها:

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهی:

اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها:

گردآوری شواهد ۲:

راهکار ها

اهمّیّت انضباط به شرح زیر است :

نتیجه گیری

 

منابع ومآخذ:

۴,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.