اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۴۰ :چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان  پایه سوم  بهبود بخشم ؟  .. تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت  ۵۰۰۰تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

نظر دکتر سید محمد میر کمالی :

توصیف و تحلیل وضع موجود

شرح فعالیت های لازم جهت فعال سازی شورای دبیران

فعالیت هایی که با توجه به هدف شورای دبیران در جلسات باید مطرح شود :

دلایل اهمیت و فواید و ضرورت شورای دبیران در مدارس:

گردآوری شواهد یک

تحلیل یافته های علمی و بیان راه حل

انتخاب راه حل موقی و اجرای نظارت بر آن:

گرد آوری شواهد دو

راهبردهای تقویت و بهینه سازی شورای دبیران

راهکار های پیشنهادی

نتیجه گیری

منابع‌ و ماخذ

 

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.