اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۵۸ :چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان را نسبت به فرهنگ مد گرایی…

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان را نسبت به فرهنگ مد گرایی…

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان  را نسبت به فرهنگ مد گرایی .. تعداد صفحات بیست و سه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت   ۵۰۰۰تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست

چکیده :

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضع موجود

مبانی نظری و  پیشینه پژوهش :

مبانی نظری :

پیشینه پژوهش :

ارائه اطلاعات( شواهد یک):

راه حل های پیشنهادی:

انتخاب راه جدید به طور موقت:

اجرای راه حل ها:

دیگر راهکار های بکار گرفته شده در این باره عبارت بودن از :

گرد آوری اطلاعات( شواهد دو):

بحث و نتیجه گیری

منابع

۵,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.