اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۷۰ :چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس درس زبان فارسی برطرف نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم  را درکلاس درس زبان فارسی برطرف نمایم؟- تعداد صفحات بیست صفحه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۴۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست

چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم        را درکلاس      در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

چکیده

مقدمه

توصیف وضع موجود:

اهمیت وضرورت تحقیق :

پیشینه ی تحقیق

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد ۱ :

گرد آوریِ اطلاعات و روش های آنها

مشاهده

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

راه حل های پیشنهادی

اجرای طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد ۲

نتیجه گیری

اهم عوامل و موانع موجود در امر آموزش زبان و ادبیات فارسی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد :

۳-   دبیران و استادان زبان و ادبیات فارسی

۵ – اولیای دانش آموزان

شیوه ی ارزشیابی دروس زبان و ادبیات فارسی

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

۵- آشنایی با روش های نوین تدریس :

۱۴-آگاه کردن  دانش آموز از میزان پیشرفت در کارش:

نقاط منفی و باز دارنده  در تدریس:

پیشنهادات:

۴,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.