اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۷۶ : چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم؟

اقدام پژوهی کوله پشتی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم ؟ –  تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت   ۵۰۰۰تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

توصیف وضعیت موجود

گرد آوری شواهد۱

راه‌حل‌های پیشنهادی

انتخاب راه جدید به طور موقت:

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن:

گرد آوری اطلاعات (شواهد ۲) :

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :

نتیجه گیری:

دیگر راهکار ها

راهکارهایی برای مشارکت مذهبی  دانش آموزان در مدرسه

•        راهبردهای فضاسازی تربیتی

راهکارهایی برای تعمیق و تقویت آموزه های دینی

منابع :

۵,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.