اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۰۶ :چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟

اقدام پژوهی کوله پشتی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟  – مناسب برای همه متوسطه اول –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

دانش آموازنی سرزده از جمله:

شیوه های گرد آوری اطلاعات

الف) مشاهده:

ب) پرسشنامه:

ج) مصاحبه:

تعریف و تبیین واژه های کلیدی

ارائه روش های پیشنهادی جهت حل مسأله

اقدام و اجرای راه حل های پیشنهادی

ارزیابی نتایج

موانع و محدودیت ها

پیشنهادها

ویژگیهای تعلیمات اجتماعی :

ضرورت درس تعلیمات اجتماعی:

ضمائم

پرسشنامه

منابع و مآخذ

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.