اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۰۸ :چگونه بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟   – مناسب برای همه دبیرستان و متوسطه دوره دوم –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله:

اهمیت و ضرورت تحقیق :

توصیف وضع موجود:

پیشینه ی تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

پیشینه ی تحقیق درباره افت تحصیلی:

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد ۱ :

مشاهده

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

علل داخلی

مهمرین علل آموزشگاهی که باعث افت تحصیلی می شود عبارتند از :

مشکلات ادبیات و زبان فارسی

راه حل های پیشنهادی در نظام مدرسه محور :

اجرای طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد ۲

▪ اجرای ضعیف:

▪ فقدان حمایت:

● اقدامات آموزش و پرورش ایران در راستای سیاست مدرسه محوری

● موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران

● راهکارهای مشکلات اجرائی مدیریت مدرسه محور

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

نقاط منفی و باز دارنده  در تدریس:

پیشنهادات  بهبود اوضاع درسی در ادبیات

نتیجه نهایی

منابع و مآخذ

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.