اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۳۳ :چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق بخشم؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم شرکت دانش آموزان  را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟-  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هشت  صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست

چکیده۳

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۵

توصیف وضعیت موجود :۶

اهمیت موضوع :۷

گرد آوری شواهد یک…. ۸

از جمله مسائل موجود در مدرسه :۸

تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹

انتخاب راه حل مناسب… ۹

اجرای راه حل با ذکر جزئیات و چگونگی اجرا :۱۲

گرد آوری شواهد ۲٫ ۱۳

اعتبار سنجی اقدامات انجام شده  :۱۴

چالشهای برنامه ای در امور تربیتی:۱۵

چالش خانواده و مدرسه:۱۸

چالش تضاد نسلی.. ۱۸

کمبود وقت برای انجام فعالیت های پرورشی.. ۱۹

نتیجه گیری و پیشنهادها :۲۰

منابع

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.