اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۳۹ : چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم ؟-  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست:

چکیده:

مقدمه :

بیان مساله :

اهداف تحقیق:

توصیف وضع موجود ( شواهد ۱ )

الف – شاخص های کیفی وضع موجود :

ب – شاخص های کمی وضع موجود :

سوالات مصاحبه چنین بود :

گردآوری داده ها :

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها :

گردآوری داده ها جهت ارایه راه حل ها :

ادبیات موضوع :

راه حل های پیشنهادی :

انتخاب راه حل ها :

اعتبار بخشی به راه حل ها :

گروه بندی دانش آموزان و بهره از کار گروهی

اصلاح ، تعدیل و تغییرات در اجرای راه حل ها :

توصیف وضع مطلوب (شواهد ۲ )

الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب

ب- شاخص های کمی وضع مطلوب

نتیجه گیری :

پیشنهادها و راه کارها :

فهرست منابع و مآ خذ :

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.