اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۴۱ : چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان در دانش آموزان نهادینه سازم

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

راهکارهای جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان

معرفی :

چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان در دانش آموزان نهادینه سازم؟-  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضع موجود

گرد آوری شواهد یک

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها:

تفسیر:

اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها:

گردآوری شواهد ۲:

نتیجه گیری

دیگر وظایف و مسئولیت های انبار دار

منابع ومآخذ


اقدام پژوهی سرپرست کارگاه
اقدام پژوهی نظم و انضباط
نمونه اقدام پژوهی
۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.