اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۹۲ : چگونه توانستم توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان افزایش دهم؟

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان افزایش دهم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان افزایش دهم    – مناسب برای دوره  متوسطه دوم و دبیرستان درس زیست شناسی   –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست  صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

نکات کلیدی

مقدمه و توصیف وضعیت موجود

اهداف اقدام پژوهی:

هدف اختصاصی :

اهداف جزئی :

گردآو.ری شواهد ۱ :

تجزیه وتحلیل اطلاعات :

ارائه راهکارهای موقت :

اجرای راه حل جدید :

*  مراحل طراحی جدول ها :

گردآوری شواهد ۲ :

اعتبار بخشی و ارزیابی :

نتیجه گیری وپیشنهادات :

پیشنهاد به دانش آموزان برای مطالعه درس جغرافیا

منابع :

اقدام پژوهی معلمان
اقدام پژوهی دبیر جغرافی
دو نمونه اقدام پژوهی
اقدام پژوهی
۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.