اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۹۷ :چگونه توانستم با روشهای نوین نمایشی به موفقیت تحصیلی دانش آموزان کمک نمایم؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم با روشهای نوین نمایشی به موفقیت تحصیلی دانش آموزان کمک نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روشهای نوین نمایشی به موفقیت تحصیلی دانش آموزان کمک نمایم .به صورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست ودو صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اهداف :

بیان مسئله :

بیان وضعیت مطلوب :

بیان وضعیت موجود :

گردآوری شواهد ۱ :

ضرورت انجام طرح :

آنچه لازم است تغییر یابد :

توافق درمورد راه حل های اجرایی :

تدوین برنامه ی اجرایی :

اجرای اقدام بهینه :

گرد آوری داده ها درباره ی تأثیر اقدام بهینه :

تحلیل شواهد و تأثیر اقدام بهینه :

گردهم آیی ناظران طرح و نظر خواهی از آنان :

ارزیابی طرح توسط ناظران ، همکاران :

منابع :

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.