اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۶۳ :چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم . .فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه –  قیمت فقط  سه هزار تومان

 

چکیده
” اختلال بی اعتنایی مقابله ای “،  در کودکان و نوجوانان به صورت لج بازی مستمر با اطرافیان در مدرسه و منزل دیده می شود، اغلب با بزرگترها یا افراد کوچکتر جر و بحث کرده و در صورت روبه رور شدن با مخالفتی در مقابل خواسته های خود از کوره در رفته و شروع به ناسزا گویی می کنند، بسیار زود رنج بوده و از اطرافیان توقع بیش از حدی دارند، همیشه در رفتارهای نا مناسب خود، دیگران را مقصر می داند، در بعضی موارد این لجبازی در مدرسه یا منزل دیده می شود ولی در اکثر مواقع در همه مکان ها این رفتار بروز داده می شود،(­فرقانی رئیسی، ۱۳۷۲، ص ۹۹­).

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

جمع آوری اطلاعات (شواهد۱)

سبب شناسی اختلال بی اعتنایی مقابله ای

ویژگیهای شناختی و شخصیتی دانش آموزان سرآمد که باعث بروز مشکل می شود.

پیشینه تحقیق

گرد آوری اطلاعات

عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار های نا بهنجار :

هدف دانش آموزان از بروز رفتار های نا بهنجار :

۹)ارائه راهکارها

تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها

کاربرد راه حل ها

گردآوری اطلاعات ( شواهد ۲ )

فراوانی حالات ورفتارهای دانش آموز در دو مرحله اجرای پرسشنامه

ارزشیابی روش های به کار رفته و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.