اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۹۱ :چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟

Rate this post
Rate this post

چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ .فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات هفده صفحه –  قیمت فقط  سه هزار تومان

 

چکیده :
آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن, کم خونی فقر آهن بروز می کند. کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن در واقع شایع ترین مشکلات تغذیه ای در جهان است و بیش از ۲ میلیارد نفر از مردم جهان دچار کمبود آهن و کم خونی هستند. بر اساس بررسی کشوری شیوع کم خونی فقر آهن در زنان ۴۹-۱۵ساله، بیشترین میزان شیوع کمبود آهن در دختران ۱۹-۱۵ساله(۳۹درصد)گزارش شده است

در این میان کاهش قدرت یاد گیری واثرات جبران ناپذیر آن از اهمیت ویژه برخوردار است لذا باتوجه به اهمیت موضوع وپیامد مهم کم خونی ناشی از فقر آهن وهمچنین عدم علاقه  دانش آموزان به خوردن قرص آهن برآن شدم پژوهشی در زمینه ترغیب دانش آموزان مدرسه ام به خوردن قرص آهن انجام دهم  کیس مورد نظر من تعدادی از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی است در این تحقیق شواهد موجود اظهارات معلمین ومعاون مدرسه ومشاهدات خودم  وضعیت ظاهری دانش آموزان ونظر والدین و دیدن پرونده سلامت دانش آموزان است در تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده راهکار هایی پیش بینی شده ودر طرح پژوهش به اثبات رسید ودر ارزش یابی به عمل آمده مشکل عدم علاقه دانش آموزان به خوردن قرص آهن برطرف گردید ووضعبت بهبود بخشید وهمچنین در درمان کمخونی فقر آهن دانش آموزان مؤثر واقع شد .

فهرست

چکیده :

مقدمه :

توصیف وضعیت موجود وبیان مسئله

بیان مسئله

تعریف واژگان

ترغیب

قرص آهن:

شواهد۱

یافته های علمی

هدف کلی:

اهداف اختصاصی:

استراتژی ها:

نوجوانان باید برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن به توصیه های ذیل عمل کنند:

پیشینه تحقیق :

تجزیه وتحلیل

ارائه راه حل های موقت

انتخاب واجرای راه حل

شواهد ۲

ارزیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار آن

پیشنهادات

منابع ومآخذ

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.