اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۹۲ :چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی   چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ .فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات هفده صفحه –  قیمت فقط  سه هزار تومان

 

فهرست مطالب

مقدمه

توصیف وضع موجود و تبیین مسئله :

گردآوری اطلاعات ( شواهد ۱ )

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

مهمترین اشکالات مربوط به راننده عبارتند از :

مهمترین اشکالات مربوط به دانش آموزان در موارد زیر قرار دارند :

مهمترین اشکالات مربوط به والدین موارد زیر را شا مل می شود :

انتخاب راه حل موقت

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات ( شواهد ۲ )

ارزیابی تاثیر اجرای طرح و تعیین اعتبار

ب – اعتبار سنجی

تجدید نظرها و تصمیم نهایی

فهرست منابع

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.